Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

Triduu la Sf. Gemma Galgani

Triduu la Sf. Gemma Galgani

TIDUU CĂTRE SFÂNTA GEMMA GALGANI PENTRU NEVOI GRAVE

Se începe în ziua de 8 aprilie sau în oricare altă nevoie urgentă


ZIUA I

O slăvită sfânta Gemma, oglindă foarte curată de virtuți care în zilele scurte ale vieții tale pământești, ca fecioară înțeleaptă, disprețuind caducitățile pământului, te-ai consacrat exclusiv intereselor Cerului, singurele care pot să ne facă într-adevăr fericiți, cât de mult trebuie să ne rușinăm înaintea ta!
Atrași de ademenirile și minciunile promise de această lume înșelătoare, am uitat de prea multe ori binefacerile Cerului și ne-am pierdut în cele ale pământului punându-ne în ele speranțele noastre și fericirea noastră. O sfântă Gemma, fă ca o rază a acelei lumini divine care s-a revărsat atât de mult asupra sufletului tău să coboare asupra noastră care din păcate ne aflăm în întuneric. Luminile acelui tron de slavă au sublimat eroicele tale virtuți. Îndreaptă-ți asupra noastră privirea ta și nu disprețui umila noastră rugăciune. Lumea ne înconjoară mereu cu vicleniile sale iar diavolul și dușmanii sufletului nostru încearcă să ne facă a uita adevăratul scop al vieții și a ne cufunda tot mai mult în zădărniciile pământului. O sfântă Gemma, preaînflăcărată iubitoare a lui Isus răstignit, trezește-ne din amorțeala noastră și fă ca să putem înțelege hotărârea pe care ți-ai propus-o încă din primii ani ca program al vieții tale: “Toată numai a lui Isus”, pentru a te dezlipi cu totul de lucrurile pământești. Fă ca de acum înainte să ne angajăm și noi pentru a realiza în comportarea noastră același program de perfecțiune și de sfințenie.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui

ZIUA II


O slăvită sfântă Gemma, care ai fost așa de evlavioasă față de Mântuitorul Răstignit și care cu atâta ardoare l-ai iubit pe Mirele divin al sufletelor noastre, tu care ai putut repeta împreună cu Apostolul în tot adevărul: ”Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine” (Gal 2,20) și ai menținut această iubire față de Isus tot mai mult în fiecare zi în inima ta prin contemplarea Pătimirii sale și prin participarea la durerile sale, fă ca și noi să fim aprinși de același foc al sfintei carități. O sfântă Gemma, cât de diferiți suntem de tine! Pentru ce sufletele noastre rămân atât de reci, pe când al tău se aprindea de flacăra vie a sfintei iubiri la amintirea preadureroasei Pătimiri a Mântuitorului divin și a răstignirii sale?
Mișcă, o sfânta Gemma, aceste inimi ale noastre așa de sărmane, care, insensibile la gândul suferințelor lui Cristos, reînnoiesc adesea prin păcat preadureroasa sa Pătimire; fă ca de acum înainte Pătimirea lui Isus și durerile Mamei Cerești să se întipărească cu adevărat în sufletele noastre pentru a rămâne profund gravate, ca pecete de neșters a iubirii.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui

ZIUA III

O slăvită sfântă Gemma, care ai fost atât de devotată față de interesele slavei divine și care ai dorit numai ca Mirele divin al sufletului tău să fie cunoscut de toți și iubit de toți, nu uita misiunea ta acum când ești în Cer lângă tronul lui Isus al tău.
Păcatul continuă totuși să domnească în lume și în fiecare zi provoacă noi victime. Tu care prin tăcutul și binefăcătorul tău apostolat ai smuls nenumărate suflete de la iad, prin rugăciunile, lacrimile și jertfele tale, vino în ajutor atâtor nefericiți care își pierd viața în păcat.
Și astăzi iubirea lui Isus nu este înțeleasă, iar oamenii, departe de a corespunde duioșiilor sale, îi răspund însă prin nerecunoștinte și păcate. Continuă să fii înflăcărată de cinstirea lui Isus al tău și acestor nefericiți obține-le căința și iertarea. Iar nouă obține-ne cea mai vie durere pentru păcatele pe care le-am comis și propunerea de a nu le mai comite.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui

* caducitati = faptul de a fi caduc (adica lipsit de trăinicie; șubred, pieritor).