Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

Novena la Sf .Marta - II

Novena la Sf .Marta - II
Novenă în cinstea Sfintei Marta din Betania
 
 
I. O, Sfântă Marta, îmi înalţ rugăciunea către tine, pentru a-mi mijloci harul de a imita promptitudinea cu care tu ai urmat sfaturile şi chemarea Mântuitorului dumnezeiesc, imediat ce i-ai auzit glasul, până când ai devenit una dintre discipolele sale cele mai fidele. Te rugăm, ajută-ne să obţinem harul de a corespunde chemării lui Isus Cristos, devenind astfel imitatori şi discipoli ai săi.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea, în vecii vecilor. Amin.
 
II. O, Sfântă Marta, îmi înalţ rugăciunea către tine, pentru a-mi mijloci harul de a răspunde cu generozitate chemării lui Dumnezeu, asemenea ţie, ce ai renunţat la plăcerile trupeşti alegând fecioria, într-o perioadă în care deseori se neglija această nobilă virtute a curăţiei. Te rugăm, ajută-ne să obţinem şi noi harul de a ne păstra curăţia spirituală conformă cu alegerea noastră de viaţă, şi să evităm ceea ce ne-ar putea pune în pericol această virtute atât de frumoasă şi meritorie.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea, în vecii vecilor. Amin.
 
III. O, Sfântă Marta, îmi înalţ rugăciunea către tine, pentru a-mi mijloci harul de a-l sluji cu umilinţă pe Mântuitorul nostru, aşa cum şi tu i-ai slujit natura omenească, chiar dacă făceai parte dintr-o familie nobilă. Te rugăm, ajută-ne să fim mereu atenţi la adevăratele bogaţii spirituale, nu la cele lumeşti, având mereu dorinţa de a-l sluji pe Isus Cristos cu toate puterile noastre.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea, în vecii vecilor. Amin.
 
IV. O, Sfântă Marta, îmi înalţ rugăciunea către tine, pentru a-mi mijloci harul de a avea o credinţă neclintită în dumnezeirea lui Isus din Nazaret, aşa cum tu ai mărturisit în mod public că el este „Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume”, Mesia aşteptat de atâtea veacuri, chiar dacă mulţi se îndoiau de acest lucru. Te rugăm, ajută-ne să obţinem harul de a nu ne clătina în credinţa noastră atât de necesară sănătăţii sufleteşti, şi să o mărturisim cu generozitate tuturor celor din jurul nostru, în pofida calomniilor şi necredinţei unora dintre ei.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea, în vecii vecilor. Amin.         
 
V. O, Sfântă Marta, îmi înalţ rugăciunea către tine, pentru a-mi mijloci harul de a-l iubi şi de a-l aştepta mereu cu nerăbdare în suflet pe Isus, Fiul Întrupat al lui Dumnezeu, care te-a ales într-un mod deosebit să-l slujeşti, onorându-te de mai multe ori cu prezenţa sa în casa familiei tale, acceptând să stea cu voi la masă cu o afecţiune deosebită. De aceea şi-a arătat puterea sa dumnezeiască, înviindu-l pe fratele tău, Lazăr. Te rugăm, ajută-ne să fim mereu fervoroşi în sfânta iubire faţă de Dumnezeu, pentru a obţine de la el harurile necesare în această viaţă pământească şi bucuria vieţii veşnice.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea, în vecii vecilor. Amin.
 
VI. O, Sfântă Marta, îmi înalţ rugăciunea către tine, pentru a-mi mijloci harul de a avea umilinţa şi înţelegerea de primi sfaturile şi poruncile lui Isus cu aceeaşi umilinţă pe care ai avut-o tu atunci când el te-a dojenit cu blândeţe, într-un moment în care erai preocupată de treburile gospodăreşti, chiar dacă nu aveai altă intenţie decât aceea de a-ţi arăta grija faţă de natura sa omenească. Te rugăm, ajută-ne să obţinem harul de a avea mereu răbdare în faţa dojenilor şi observaţiilor primite din partea superiorilor noştri, de a fi dezinteresaţi de bunurile lumeşti, şi să ne îndreptăm atenţia doar spre ceea ce este necesar pentru binele sufletului nostru.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea, în vecii vecilor. Amin.
 
VII. O, Sfântă Marta, îmi înalţ rugăciunea către tine, pentru a-mi mijloci harul de a fi statornic în mărturisirea credinţei, aşa cum ai făcut tu în faţa iudeilor cu inima împietrită, motiv pentru care a trebuit să înduri atâtea persecuţii, exilul din ţara ta şi călătoria pe mare într-o barcă fără pânze şi fără cârmă. Te rugăm, ajută-ne să fim statornici în mărturisirea credinţei noastre în mijlocul atâtor pericole din această lume, având mereu încredere că Providenţa cerească ne va ajuta atunci când vom lupta pentru adevăr şi dreptate.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea, în vecii vecilor. Amin.      
 
VIII. O, Sfântă Marta, îmi înalţ rugăciunea către tine, pentru a-mi mijloci harul de a avea curajul de a da mărturie despre credinţa mea, aşa cum ai făcut tu cu atâta zel apostolic în Marsilia, oraş în care ai ajuns într-un mod miraculos, convertindu-i pe mulţi la adevărata credinţă. Ţi-ai dovedit credinţa ta puternică şi prin minunile ce le-ai înfăptuit, vindecându-i pe cei bolnavi şi dându-le speranţă celor deznădăjduiţi, alungând monştri înspăimântători şi sfinţind locurile cele mai neospitaliere. Te rugăm, ajută-ne să obţinem harul de a-i ajuta cu toate puterile noastre pe cei săraci şi aflaţi în suferinţă, pentru a fi răsplătiţi de Dumnezeu cu acea glorie pe care o pregăteşte într-un mod special pentru cei care se angajează în activitatea de mântuire a sufletelor.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea, în vecii vecilor. Amin.
 
IX. O, Sfântă Marta, îmi înalţ rugăciunea către tine, pentru a-mi mijloci harul de a trăi după modelul vieţii tale, ce ne-a oferit atâtea exemple de sfinţenie, un model de viaţă lăudat şi binecuvântat chiar şi după moartea ta de atâţia monarhi şi oameni simpli care s-au închinat cu veneraţie în faţa bustului aurit ce conţin relicvele tale sfinte. Te rugăm, ajută-ne să obţinem harul de a te putea imita în viaţa noastră de fiecare zi prin exemplele bune ce le putem oferi semenilor noştri, pentru ca după moarte să avem şi noi bucuria de a fi binecuvântaţi aici pe pământ de oamenii ce ne-au cunoscut şi să moştenim viaţa veşnică în ceruri, împreună cu tine, în faţa Bunului Dumnezeu.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea, în vecii vecilor. Amin.