Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

Novena la Sf. Anton de Padova (II)

Novena la Sf. Anton de Padova (II)

Novenă în cinstea Sfântului Anton II

 
(4 iunie-12 iunie)
 
Ziua întâi
Iubirea Sfântului Anton
 
O, Sfinte Antoane, care din iubire către Dumnezeu te-ai lepădat de toate lucrurile lumii acesteia pntru mărirea lui Dumnezeu şi mântuirea aproapelui tău, gata fiind a-ţi jertfi chiar şi viaţa, mijloceşte şi pentru mine la Inima cea dulce a lui Isus, ca razele ei binefăcătoare să mă încălzească şi să aprindă adevărata iubire de oameni în inima mea cea rece,
În grija ta pun şi cererea mea care, în aceste zile de pietate şi de post, rugându-te să mă ajuţi, să fie spre folosul sufletului meu şi mărirea lui Dumnezeu. Amin.
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă Tatălui...
 
Ziua a doua
Credinţa Sfântului Anton
 
O, preamăritul meu patron, dulce Sfinte Antoane, care prin viaţa ta mi-ai arătat cum trebuie să-mi trăiesc credinţa şi să mă supun voinţei dumnezeieşti primind cu bucurie orice suferinţă de la Dumnezeu. Mijloceşte şi pentru mine acel dar ca, după exemplul tău, să pot trăi asemenea ţie. Să umblu întotdeauna întru lumina credinţei pentru a putea ajunge la fericirea veşnică. Amin. 
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă Tatălui...
 
Ziua a treia
Umilinţa Sfântului Anton
 
O, Sfinte Antoane, care te-ai umilit şi nu te-ai mândrit cu înţelepciunea ta, priveşte cu îndurare spre mine şi dobândeşte-mi de la dumnezeiescul nostru Învţător umilinţa cea adevărată şi virtutea lepădării de sine pentru a intra în comuniune cu Dumnezeu. Ascultă cererea mea umilă şi fii mijlocitor înaintea Tronului dumnezeiesc. Şi, ca cererea mea să se împlinească, mă hotărăsc să rabd orice înjosire şi, în orice ispită de mândrie, să-mi aduc aminte de umilinţa Învăţătorului şi Răscumpărătorului nostru, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin. 
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă Tatălui...
 
Ziua a patra
Curăţia Sfântului Anton
 
O, Sfinte Antoane, care prin multe rugăciuni şi jerttfe ai ajuns la sfinţenia vieţii şi la curăţia inimii, către tine mă îndrept în neputinţa mea; mijloceşte şi pentru mine ca, în lupta ce o am de purtat împotriva trupului, a lumii şi a diavolului, să pot ieşi învingător pentru a-mi păstra inima curată. Adu-ţi aminte şi de cererea mea, pe care o reînnoiesc acum. Dacă nu e contrară voinţei lui Dumnezeu şi mântuirii sufletului meu, fă ca ea să se împlinească. Mă angajez ca prin lepădarea de sine să mă înving pe mine însumi şi înclinările mele trupeşti, din iubire către Mântuitorul Isus, care împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin. 
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă Tatălui...
 
Ziua a cincea
Lepădarea de sine a Sfântului Anton
 
O, Sfinte Antoane, care prin lepădarea de sine ai fost un adevărat urmaş al lui Cristos, te rog învaţă-mă şi pe mine să mă lepăd de mine însumi, să-mi port crucea şi să merg cu adevărat pe urmele lui Cristos. Nu lăsa ca patimile şi poftele trupeşti să mă învingă: dă-mi ajutor şi putere, ca toate simţurile mele să le pot înfrâna, prin părere de rău şi pocăinţă adevărată, pentru ca să ajung alături de tine în Cer. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. 
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă Tatălui...
 
Ziua a şasea
Fervoarea Sfântului Anton
 
O, Sfinte Antoane, care din fragedă copilărie până în clipa morţii tale, cu credinţă şi cu statornicie, ai slujit lui Dumnezeu şi cu aşa mare zel te-ai străduit a aduce pe alţii în slujba Atotputernicului, roagă-te pentru mine, păcătosul, care până acum am slujit mai mult lumii decât lui Dumnezeu, ca de azi înainte să nu cunosc al scop decât a-i servi lui Dumnezeu cu tot sufletul şi a lucra pentru binele aproapelui meu.
Împlinirea cererii mele nu are alt scop decât a răspunde la chemarea ta. Mai întâi, mă rog ţie ca să mă faci slujitor credincios al lui Cristos. Amin. 
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă Tatălui...
 
Ziua a şaptea
Iubirea către Isus a Sfântului Anton
 
O, Sfinte Antoane, a cărui inimă a fost aprinsă de iubire către Inima blândă a lui Isus, care ai aflat în rugăciune mângâiere şi bucurie, mijloceşte ca iubirea lui Cristos să pătrundă şi sufletul meu rece şi să-l aprindă de dragoste, ca şi eu, cu bucurie, să mă aflu în apropierea Aceluia a cărui mulţumire este de a fi printre fiii oamenilor.
Mijloceşte împlinirea cererii mele prin Acela care cu Tatal şi cu Duhul Sfânt domneşte în vecii vecilor. Amin. 
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă Tatălui...
 
Ziua a opta
Iubirea către Maria a Sfântului Anton
 
O, Sfinte Antoane, care din copilărie ai cinstit-o atât de mult pe Preacurata Fecioară Maria şi ai rămas credincios, ajută-mă şi pe mine, mijlocind la Preacurata Fecioară Maria, ca să mă primească ca fiu al ei.
Întăreşte-mă şi învaţă-mă ca nu numai cu buzele să o laud, ci şi prin virtuţi să-i îndeplinesc voinţa, dobândind astfel împlinirea cererii mele, pentru care fac aceste rugăciuni. Amin. 
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă Tatălui...
 
Ziua a noua
Moartea Sfântului Anton
 
Te rog, Sfinte Antoane, prin mijlocirea ta puternică, oferă lui Dumnezeu toate meritele tale şi ale tuturor sfinţilor, roagă-L să asculte cererea mea, prezenţa în cele nouă zile, toate spre mărirea lui Dumnezeu şi spre cinstea Sa. Eu mă supun voinţei lui Dumnezeu şi aştept cu încredere împlinirea cererii mele. Amin. 
 
Tatăl nostru... Bucură-te, Marie... Slavă Tatălui...