Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

Novena La Sf. Fec. Maria de la Fatima

Novena La Sf. Fec. Maria de la Fatima

NOVENĂ ÎN CINSTEA SFINTEI FECIOARE MARIA DE LA FATIMA

(Sărbătoare: 13 mai – prima apariție)

 

ZIUA I

Rugăciune

O Fecioară Mamă, care ai binevoit să apari în solitarii munți de la Fatima celor 3 păstorași, învățându-ne că în singurătate trebuie să vorbim cu Dumnezeu în rugăciune pentru binele sufletelor noastre; dobândește-ne dragoste față de rugăciune și reculegere, pentru ca să putem asculta glasul Domnului și să împlinim cu fidelitate Voința sa preasfântă.

Bucura-te Marie...
Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

ZIUA II

Rugăciune

O Fecioară și Mamă preacurată, care înveșmântată într-o strălucire albă ca zăpada ai apărut păstorașilor simpli și nevinovați învățându-ne cât de mult trebuie să iubim nevinovăția trupului și a sufletului, ajută-ne să prețuim acest dar supranatural, astăzi atât de neglijat, și nu permite să-l scandalizăm pe aproapele nostru prin cuvinte și fapte, dar să ajutăm sufletele nevinovate să păstreze această comoară divină.

Bucura-te Marie...
Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

  

ZIUA III

Rugăciune

 

O Marie, Mamă a păcătoșilor, care apărând la Fatima ai lăsat să se observe o ușoară umbră de tristețe pe chipul tău ceresc, semn al durerii pe care ți-o pricinuiesc jignirile pe care noi i le aducem în mod continuu Fiului tău divin, dobândește-ne harul unei căințe desăvârșite, pentru ca să mărturisim cu toată sinceritatea păcatele noastre la sfântul tribunal al pocăinței.

Bucura-te Marie...
Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

ZIUA IV

Rugăciune

O Regină a sfântului Rozariu care ai purtat în mâini o coroană de bobițe strălucitoare și ai insistat atât de mult ca să recităm sfântul Rozariu pentru a obține harurile de care avem nevoie, inspiră-ne o mare iubire față de rugăciune, mai ales față de Rozariul tău, model de rugăciune vocală și mintală, așa încât să nu lăsăm să treacă ziua fără a-l recita cu atenția și evlavia cuvenită.

Bucura-te Marie...
Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!
 

 

ZIUA V

Rugăciune

 

O Regină a Păcii și Mama noastră milostivă, în timp ce asupra Europei amenința groaznica nenorocire a primului război mondial, ai arătat păstorașilor de la Fatima modul de a ne elibera de atâtea nenorociri prin recitarea Rozariului și practicarea pocăinței, dobândește-ne de la Dumnezeu ca să înflorească printre noi prin credință și prin virtuțile creștine pacea și prosperitatea publică, spre cinstea ta și a Fiului tău divin.

Bucura-te Marie...
Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!
 

 

ZIUA VI

Rugăciune

 

O Scăpare a păcătoșilor care i-ai îndemnat pe păstorașii de la Fatima să se roage lui Dumnezeu pentru ca acei sărmani nefericiți care refuză legea lui Dumnezeu să nu cadă în infern și ai spus unuia dintre ei că viciul trupului prăbușește cel mai mare număr de suflete în flăcările infernale, dă-ne, împreună cu o mare groază față de păcat, mai ales față de cel al necurăției, compătimire și zel pentru mântuirea sufletelor care trăiesc în mare pericol de a se condamna pentru vecie.

Bucura-te Marie...
Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!
 

 

ZIUA VII

Rugăciune

 

O Tămăduitoare a bolnavilor, când păstorașii ți-au cerut să vindeci unii bolnavi ai răspuns că aveai să dai sănătatea unora și nu altora și ne-ai învățat că boala este un dar prețios al lui Dumnezeu și un mijloc de mântuire. Dă-ne o astfel de conformare cu voința lui Dumnezeu în dificultățile vieții, încât nu numai să nu ne plângem, dar să-l binecuvântăm pe Domnul că ne oferă un mijloc pentru a ispăși în acest fel pedepsele temporale meritate pentru păcatele noastre.

Bucura-te Marie...
Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!
 

 

ZIUA VIII

Rugăciune

O Fecioară Preasfântă care le-ai arătat păstorașilor dorința de a fi înălțat la Fatima un Sanctuar în cinstea Preasfântului Rozariu, dă-ne o iubire profundă față de misterele Răscumpărării noastre care se comemorează în recitarea Rozariului, pentru a trăi astfel, încât să ne bucurăm de roadele sale prețioase, cele mai sublime pe care Preasfânta Treime le-a dat familiei umane.

Bucura-te Marie...
Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!

 

ZIUA IX

Rugăciune 

O Fecioară Îndurerată care ai arătat la Fatima Inima ta înconjurată de spini cerând mângâiere și promițând ca răsplată harul unei morți bune, convertirea Rusiei și triumful final al Inimii tale Neprihănite, fă ca urmând dorința Inimii lui Isus să fim fideli în a-ți oferi tributul de reparare și de iubire cerut de tine în primele Sâmbete ale lunii, prin care să fim părtași de harurile promise.

Bucura-te Marie...
Sfântă Fecioară a Rozariului de la Fatima, roagă-te pentru noi!
 

 

Traducere si adaptare de Pr. Iosif Agiurgioaei