Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

31 August - Braul Pr. Fec. Maria

31 August - Braul Pr. Fec. Maria

Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Preasfintei Fecioare Maria
Sarbatoare: 31 august


                Cinstitul şi plin de har Brâu al Preasfintei Fecioare Maria, care se găseşte la Mănăstirea Vatoped de la Muntele Athos, este singura amintire preţioasă care se păstrează din viaţa ei pământească.
Potrivit Tradiţiei sacre şi istoriei Bisericii, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la trei zile după adormirea ei, a înviat din morţi şi a fost înălţată cu trupul la cer. În timp ce se înălţa, ea i-a dat Sfântul său Brâu apostolului Toma. Toma şi ceilalţi sfinţi apostoli au deschis mormântul ei şi nu au aflat trupul Născătoarei de Dumnezeu. Astfel Brâul său este dovada pentru Biserică a învierii şi a înălţării ei cu trupul la cer.
Sfântul Brâu, conform tradiţiei, a fost făcut de însăşi Preasfânta Fecioară din păr de cămilă. Iniţial a fost păstrat la Ierusalim, şi mai apoi a fost dus la Constantinopol într-o raclă de aur, şi aşezat în biserica pe care împăratul Teodosie cel Tânăr o zidise în numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În secolul al XII-lea, Împărăteasa Zoe, soţia împăratului Leon al VI-lea cel Înţelept, din recunoştinţă pentru vindecarea ei miraculoasă după ce a pus pe ea cinstitul Brâu al Preacuratei Maici a lui Dumnezeu, a brodat Brâul cu fir de aur, aşa cum se găseşte şi astăzi, dar împărţit în trei bucăţi.
În urma vindecării împărătesei, Leon al VI-lea a pus cinstitul Brâu în aceeaşi raclă de aur, l-a pecetluit cu pecetea împărătească, şi a aşezat prăznuire, pentru ziua de 31 august, întru cinstea Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, în amintirea minunii săvârşite cu sfântul ei Brâu, prin darul şi prin milostivirea şi iubirea de oameni a Aceluia ce S-a născut dintr-însa, adică a lui Hristos Dumnezeu.
Împăratul Ioan al VI-lea Katakouzinos (1347-1355), care avea o iubire specială pentru Mănăstirea Vatoped de la Muntele Athos, a donat Brâul Mănăstirii. De atunci Sfântul Brâu este păstrat aici, într-o raclă de argint pe care este înfăţişată Mănăstirea. Jos, în partea dreaptă a imaginii Mănăstirii, artistul l-a înfăţişat pe împăratul Katakouzinos.
Sunt numeroase miracolele care s-au întâmplat până în ziua de astăzi cu Sfântul Brâu. Valoarea lui este inestimabilă deoarece este legat de Preasfânta Fecioară Maria. Acelaşi fenomen este menţionat în Sfânta Scriptură când obiecte purtate de profetul Ilie şi de sfinţii apostoli au înfăptuit minuni, pentru că păstrau harul acestor sfinţi. De aceea, Biserica acordă cult Brâului, aşa cum o face şi cu Preasfântul Lemn din Crucea Domnului.
Brâul preacuratului tău trup, Născătoare de Dumnezeu, bine ai voit a-l dărui poporului tău celui credincios, ca să-i fie scut şi apărare împotriva vicleniei şi a răutăţii vrăşmaşului celui ce de la început a fost ucigaş de suflete. Rugămu-ne ţie, Stăpână binecuvântată, primeşte-ne pe noi, care cu dragoste facem Brâul, în jurul icoanei tale celei făcătoare de minuni şi câştigă-ne din cerul cel sfânt, unde eşti Împărăteasă a îngerilor, mângâiere, iertare de păcate şi mare milă.
Brâul preacuratului tău trup, Preasfântă Fecioară şi Maică a îndurărilor, se arată nouă, nevrednicilor, ca şi o legătură de iubire între tine, Fiul tău cel preasfânt şi neamul omenesc cel păcătos şi îndărătnic. El ne este ca şi o legătură a nădejdii şi o arvună a moştenirii celor făgăduite nouă. Roagă-te, Preasfântă, Fiului tău, ca să nu ne lapede pe noi de la faţa Sa în ziua cea mare şi amară a judecăţii.

(din Brâul Maicii Domnului) adaptare si prezentare  după diverse surse